طراحی پارک اساطیری

تاریخ ۱۳۹۹
محل استان سیستان و بلوچستان، شهر جدید تیس
متراژ ۱۶۰هزار مترمربع
کارفرما شرکت عمران شهر جدید تیس

موقعیت پارک در امتداد بلوار اصلی ورودی شهر و در نزدیکی ساحل واقع شده است. در حقیقت هرکسی برای ورود به شهر و رسیدن به دریا در مسیر خود و در نزدیکی دریا به سایت پروژه بر می خورد و از نظر موقعیت مکانی بسیار موقعیت مناسب و ویژه ای را داراست. این پارک با رویکرد اساطیر منطقه بلوچستان در شهر جدید تیس واقع در شهرستان چابهار در سایتی به مساحت ۱۶۰هزار مترمربع طراحی گردیده است.