طراحی کارخانه شرکت افق پلاست کوروش

تاریخ ۱۴۰۰
محل استان قزوین، شهرک صنعتی خرمدشت
متراژ ۸هزار متر مربع
کارفرما شرکت افق پلاست کوروش
طراحی و تولید نقشه های اجرایی کارخانه افق پلاست کوروش در منطقه تاکستان قزوین به زیربنای ۸۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۹۶۰۰متر مربع طراحی گردیده است . این کارخانه در زمینه تولید روغن خوراکی فعالیت دارد .