[

سالن همایش هتل آهوان چابکسر

پائیز ۱۴۰۱

محل اجرا استان گیلان، شهرستان چابکسر
متراژ ۱۸۰۰مترمربع
کارفرما اداره مهندسی بانک تجارت
زیربنای تقریبی که برای ساختمان در برنامه اولیه پروژه در نظر گرفته شده است ۱۲۵۰ مترمربع می باشد که شامل سالن یک ۶۰۰ مترمربع ، سالن دو ۱۰۰ مترمربع، سالن پذیرائی ۲۵۰ مترمربع ، بخش خدماتی و اداری ۱۵۰ مترمربع ، تاسیسات ۱۵۰ مترمربع می باشد. مساحت فضاهای پروژه مطابق با استانداردهای مورد نظر و خواسته های کارفرما به روز آوری شده است و مساحت نهایی طرح ۱۷۴۸ متر مربع برآورد شده است. این موضوع، به دلیل در نظر گرفتن مساحت دیوارها و فضاهای ارتباطی ناشی شده است.