ساختمان فرهنگی چابهار

تاریخ ۱۳۹۶
محل استان سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار
متراژ ۲هزار مترمربع
کارفرما سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

پروژه ساختمان فرهنگی منطقه آزاد در بندر چابهار و در مجاورت ساختمان مسجد مرکزی قرار گرفته است. محل بنای ساختمان فرهنگی زمینی در فضای واسط بین مجموعه های تجاری ، مسیرهای پیاده و در مجاورت میدان مرکزی پیش بینی شده است.محل مورد نظر، زمینی به مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع و محوطه اطراف و مرتبط با آن به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع می باشد. مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته، برای ساماندهی در دو طبقه  در نظر گرفته شده است. که در هر دو طبقه کاربریهای فرهنگی مطابق با مطالعات صورت گرفته و نظر کارفرمای محترم جانمایی خواهد شد.

ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهار بر روی تپه ای مشرف به خلیج چابهار واقع شده است لذا طرح ان به گونه ای شکل گرفته که ضمن هماهنگی با بستر اطراف خود ، فضای بیرونی با بهترین دید به خلیج را جهت شکل گیری مراسم فرهنگی خلق نماید.