راسته بازار تجاری شیرین شهر

تاریخ زمستان ۱۳۹۸

محل اجرا استان خوزستان، شهر جدید شیرین شهر

متراژ ۳۵هکتار

شهر جدید شیرین‌شهر در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی اهواز و در کنار رودخانه کارون قرار دارد. این شهر در مرکز ثقل ۵ مجتمع کشت و صنعت نیشکر است. وطرح جامع آن در سال ۱۳۸۳ برای اسکان جمعیت ۷۵۰۰۰ نفر در ۱۳ محله برنامه ریزی و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.پروژه طرح ساختمان های تجاری راسته بازار شمالی واقع در شهر جدید شیرین شهر ، استان خوزستان قرار گرفته است.مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته، برای احداث بازار شهر جدید شیرین شهر در فاز نخست طراحی ۳۵۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است که از این مقدار ۲۰۳۶۶ مترمربع به ساختمان های تجاری و ۱۴۸۱۷ متر مربع به محوطه بازار اختصاص می یابد.