ساختمان اداری نمایشگاهی- گزینه دو

تاریخ پائیز ۱۳۹۹

محل اجرا استان سیستان و بلوچستان، سازمان منطقه آزاد چابهار

متراژ۳۵۰۰مترمربع

کارفرما شرکت صبا پیشرو تیس

با توجه به قرارگیری زمین در نزدیکی فضای سبز در طرح تفصیلی ، پیوند بین ساختمان و پارک، محور اصلی طرح قرار داده شده است. ساخت یک فضای سبز فعال در طرح توسعه ، نیاز به فضاهای رستورانی و تفریحی در آینده خواهد داشت. لازم است با توجه به عملکرد نمایشگاهی و اداری ساختمان، بخشی از رستوران ها و فودکورت ها با محور پارک و میدان درگیر شود. این نزدیکی عملکردها باعث پر رفت و آمد شدن نمایشگاه و کارکرد بهتر نمایشگاه خواهد شد و در ساعتی که نمایشگاه تعطیل می باشد نیز به شهر و پارک خدمات خود را ارائه می دهد