ساختمان اداری نمایشگاهی -گزینه یک

تاریخ پائیز ۱۳۹۹
محل اجرا استان سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار
متراژ ۳۵۰۰مترمربع
کارفرما شرکت صبا پیشرو تیس
مساحت زمین اختصاص داده شده به پروژه حدود ۳۵۰۰ متر مربع می باشد ،زمین در کنار فضای سبزی در مجاورت میدان قرار گرفته است .ایده اصلی طراحی ساختمان ، توجه به زمینه ، سایت و برخورد منطقی با زمین موجود و توجه به کارکرد مناسب ساختمان برای بهره برداری کار فرما بوده است. با توجه به قرار گیری زمین در نزدیکی فضای سبز در طرح تفصیلی ، پیوند بین ساختمان و پارک را محمور اصلی طرح قرار دادیم.ساخت یک فضای سبز فعال در طرح توسعه،نیاز به فضاهایی رستورانی وتفریحی در آینده خواهد داشت، لازم دانستیم با توجه به عملکرد نمایشگاهی و اداری ساختمان، بخشی از رستوران ها و فود کورت ها را با محور پارک و میدان درگیر کنیم.پر واضح است ،این نزدیکی عملکرد ها باعث پر رفت آمد شدن نمایشگاه و کارکرد بهتر نمایشگاه خواهد شد و در ساعاتی که نمایشگاه تعطیل می باشد نیز به شهر و پارک خدمات خود را ارایه خواهد داد.