مجموعه اقامتی تفریحی کردان۲

مجموعه اقامتی تفریحی کردان ۲ با هدف سازگاری طرح با محیط زیست و ایجادفضاهای مناسب جهت جانمایی قطعات ویلایی در برنامه طراحی قرار داشته و کارفرما رویکردی متفاوت از تیم طراحی را خواستار بوده که درطراحی سایت و ویلاهای اقامتی خود را نشان داده است.این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۵هکتار به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز طراحی گردیده است.