مجموعه اقامتی تفریحی کردان ۳

مجموعه اقامتی تفریحی کردان ۳ با هدف سازگاری طرح با محیط زیست و ایجادفضاهای مناسب جهت جانمایی قطعات ویلایی در برنامه طراحی قرار داشته و کارفرما رویکردی متفاوت از تیم طراحی را خواستار بوده که درطراحی سایت و ویلاهای اقامتی خود را نشان داده است. این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۴.۵هکتار با زیربنای تقریبی ۳۰۸۰۰ مترمربع و به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز طراحی گردیده است.این مجموعه شامل ویلای تیپ۱ (با مساحت ۷۲ متر مربع یک طبقه ) ویلای تیپ ۲ ( با مساحت ۱۴۲ متر مربع در ۲ طبقه ) ویلای تیپ ۳ (به مساحت ۱۸۴ متر مربع در ۲ طبقه ) می باشد.