طراحی کارخانه مونو کریستال

سال ۱۴۰۰

متراژ ۲۰۷۸۷ مترمربع

کارفرما شرکت مانا انرژی پاک

طراحی کارخانه ویفر مونو کریستال متعلق به شرکت مانا انرژی پاک، در شهرک صنعتی شهید سعیدی واقع در شهرستان خمین به مساحت تقریبی ۲۰۷۸۷ مترمربع در زمینی به مساحت تقریبی ۲۹۶۵۰مترمربع در سال ۱۴۰۰ به عهده این مهندسان مشاور گذاشته شد.