طراحی و نظارت بر دو باب انبار سرپوشیده تراس A & C چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار در نظر دارد، با احداث ۸۰۰۰ متر مربع سوله در سایتهای موسوم به تراس A و تراس C توان لجستیک این سازمان را به میزان امکان انبارش ۴۸۰۰۰ متر مکعب بالا برده و از سایت موجود این انبارها به صورت بهینه استفاده نماید. در این راستا طرح دو سوله  با دهانه ۴۰ متر و طول ۱۰۰ متر و ارتفاع مفید ۶ متر در محل های تعیین شده در دست تهیه قرار گرفت و الزامات مورد نیاز انبار داری مواد غذایی با اولویت شامل گونی های برنج و غلات لحاظ گردید.