طراحی شعبه مرکزی بانک مسکن-شعبه رفسنجان 

شعبه مرکزی رفسنجان بانک مسکن واقع در استان کرمان و شهر رفسنجان در زمینی به مساحت ۳۷۰مترمربع و زیربنای ۱۳۰۰مترمربع در ۴طبقه با کاربری اداری-آموزشی و مسکونی به درخواست اداره مهندسی بانک مسکن انجام شده است.