ساختمان مسکونی اشرفی

ساختمان مسکونی اشرفی در منطقه ۷ شهرداری تهران و با هدف طراحی ساختمانی شاخص از نظر فضاهای داخلی و نمای بیرونی طراحی شده است. این ساختمان شامل پنج طبقه مسکونی روی پیلوت با زیربنای ۱۲۰۰مترمربع می باشد.