طراحی ساختمان بیمه دی شعبه کرمانشاه

سال ۱۴۰۰

متراژ ۵۹۲مترمربع

محل اجرا کرمانشاه

کارفرما شرکت بیمه دی