طراحی داخلی ساختمان بیمه دی – شعبه بجنورد

سال ۱۴۰۰

متراژ ۷۱۷ مترمربع

محل اجرا استان خراسان شمالی، بجنورد

کارفرما شرکت بیمه دی