ساختمان مسکونی شهرک غرب

ساختمان مسکونی در منطقه شهرک غرب تهران با زمینی به مساحت ۵۸۰مترمربع و زیربنای ۱۲۰۰مترمربع در ۵طبقه طراحی شده است.