ساختمان اداری و خدماتی پتروشیمی بوعلی سینا

ساختمان اداری و خدماتی پتروشیمی بوعلی سینا به مساحت ۳۵۰۰مترمربع در دو طبقه در راستای رفع نیازهای مربوط به آشپزخانه صنعتی و سالن های غذاخوری و حوزه اداری پتروشیمی در منطقه ماهشهر در بندر امام خمینی طراحی شده است.