مسکونی

طراحی مسکونی

یکی از نکات طراحی پلان نزدیکی فضاهای نامرتبط است که سبب اختلال در عملکرد آن­ها شده و موجب عدم رضایت ساکنین می­شود. یکی از ملاک­های دسته ­بندی فضاها در طراحی ساختمان مسکونی میزان عمومی یا خصوصی بودن آنهاست، ممکن است در بعضی فرهنگ­ها دسته­ بندی دیگری مانند، تقسیم فضاهای مورد استفاده در شب یا روز انجام شود. اما با توجه به موضوع محرمیت در ایران این دسته بندی بر اساس فضاهای خصوصی و فضاهای عمومی بیشتر مورد پذیرش طراحان است. در این عرصه ­بندی برای طراحی خانه مسکونی پنج عرصه در نظر گرفته می­شود.

ادامه مطلب