درمانی

طراحی بیمارستان

ساخت و طراحی بیمارستان باتوجه‌به پیشرفت‌های اخیر و همچنین توسعه شهرها و ساخت‌وسازها در عرصه شهری و همچنین به دلیل سروکار داشتن با سلامت افراد به طور مستقیم باید از لحاظ موارد بسیار زیادی دارای استانداردهای بالا باشد. این استانداردها در هر شهر بر اساس مواردی مثل آب‌وهوا، وضعیت فرهنگی مردم، موقعیت جغرافیایی منطقه، اقتصاد و غیره، تعریف می‌گردد که باید به‌عنوان ضوابط و معیارهای طراحی بیمارستان توسط سازندگان و طراحان شهی به کار گرفته شود.

ادامه مطلب