طراحی بیمارستان

معماری و طراحی بیمارستان به دلیل داشتن فضای متنوع در زمینه پزشکی از جمله اتاق عمل، سی سی یو ، داروخانه ، سالن انتظار ، بخش و … دارای طراحی و معماری خاصی است که باید به اصول و نکات طراحی در آن توجه کافی شود. عواملی مثل جمعیت، شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و مصالح ساختمان در تعیین این استانداردها موثر است. برای مثال بیمارستان‌های با تیپ سردسیری، گرمسیری و طبقاتی، با توجه به شرایط محیطی در اختیار مجریان طراحی قرارمی‌گیرد.در این میان، بیمارستان‌های وجود دارد که با افزایش رشد جمعیت نیاز به تغییر و بازطراحی دارند. گروه معماران آرل با در اختیار داشتن تیم متخصص، آماده خدمت رسانی و مشاوره در حوزه طراحی بیمارستان است.
فضای داخلی بیمارستان جایی است که بیشترین زمان در آنجا صرف می‌شود. به همین دلیل اهمیت دیزاین داخلی بسیار زیاد است؛ زیرا ارائه خدمات به بیمار، تامین آسایش و رفاه کارکنان در این محیط اتفاق می‌افتد. در رابطه با طراحی بیمارستان‌ و مرکز درمانی توجه به مواردی مثل ابعاد داخلی، عنصر ارتباطی بین بخش‌های مختلف، نازک کاری در طراحی ، عایق بندی دیوارها، تنظیم صدا، رنگ، روشنایی و کنترل موارد ایمنی اهمیت بسیار زیادی دارد و در طراحی معماری بیمارستان تاثیر گذار خواهد بود.