پارک ساحلی پردیسان

تست ساب تایتل

پارک ساحلی پردیسان

تاریخ پروژه: 1395
کارفرما:شهرداری بندر چابهار
سطح اشغال:4هکتار
محل پروژه:بندر چابهار

درباره  پروژه

پارک ساحلی پردیسان بخشی از ساحل ۲۰ هکتاری شهر چابهار،محدود به اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری است که مساحتی در حدود ۴ هکتار را به خود اختصاص داده است.بازبینی طرح اولیه ،ارائه طرح جدید و هماهنگ سازی آن با بستر موجود از جمله فعالیتهای انجام گرفته مشاور در همکاری با کارفرما میباشد.

 

اشتراک گذاری: