میدان تیس منطقه آزاد چابهار

تست ساب تایتل

طراحی  میدان تیس منطقه آزاد چابهار

تاریخ پروژه: 1397
کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
سطح اشغال: 5000متر مربع
زیربنا:5000 متر مربع
محل پروژه:چابهار

درباره  پروژه

پروژه طراحی میدان تیس به گونه ای صورت پذیرفته است که در خور ورودی منطقه آزاد چابهار و جایگاه تاریخی روستای تیس باشد.

اشتراک گذاری: