مسجد پیکره مسکونی چابهار

تست ساب تایتل

مسجد پیکره مسکونی چابهار

تاریخ پروژه: 1395
کارفرما:هیئت امنای مسجد النبی (ص)
سطح اشغال:3000مترمربع
زیربنا:7500مترمربع
تعداد طبقات: 3طبقه
محل پروژه:چابهار

درباره  پروژه

طراحی ساختمان مسجد در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در فاز اول در اراضی منطقه آزاد بخش پیکره مسکونی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ آغاز شده است .ساختمان مسجد در فاز اول ظرفیت ۲۵۰۰ نمازگزار مرد و ۷۰۰نمازگزار زن به اضافه فضاهای جانبی را دارا میباشد.

اشتراک گذاری: