مسابقه معماری شهر فرش

تست ساب تایتل

مسابقه معماری شهر فرش

تاریخ پروژه: 1385
کارفرما:شرکت شهر آفتاب با همکاری مجله عمران و معماری
تعداد طبقات: 5طبقه
محل پروژه:تبریز

درباره  پروژه

در سال ۱۳۸۵ شرکت شهر آفتاب با همکاری مجله عمران و معماری  طرح ساختمان شهر فرش تبریز را به مسابقه گذاشت، رم کولهاوس و بهرام شیردل نیز از داوران مسابقه بودند، طرح ارائه شده حائز لوح تقدیر مسابقه گردید

اشتراک گذاری: