مسابقه معماری سردر بوستان ولایت

تست ساب تایتل

مسابقه معماری سردر بوستان ولایت

تاریخ پروژه: 1389
کارفرما:سازمان زیباسازی شهر تهران
محل پروژه:تهران بوستان ولایت

درباره  پروژه

در سال ۱۳۸۹ سازمان زیباسازی شهر تهران طرح سردر بوستان ولایت را به مسابقه گذاشت که بیش از ۱۷۰۰ اثر به هیئت تحریریه مسابقه ارائه شد.

اشتراک گذاری: