مسابقه معماری باغ کتاب تهران

تست ساب تایتل

مسابقه معماری باغ کتاب تهران

تاریخ پروژه: 1383
کارفرما:سازمان زیباسازی شهر تهران
محل پروژه:تهران تپه های عباس آباد

درباره  پروژه

در سال ۱۳۸۳ سازمان زیباسازی شهر تهران اقدام به برگزاری مسابقه ای جهت دریافت طرح برتر معماری برای باغ کتاب تهران نمود. طرح ارائه شده جزو آثار برگزیده مسابقه و حائز لوح تقدیر گردید.

اشتراک گذاری: