طراحی ساختمان مسکونی شهرک غرب

تست ساب تایتل

طراحی ساختمان مسکونی شهرک غرب

تاریخ پروژه: 1397
کارفرما:خصوصی
سطح اشغال :587.85مترمربع
زیربنا:926.16
تعداد طبقات:4
 محل پروژه:تهران – شهرک غرب

درباره  پروژه

طراحی و معماری داخلی پروژه مسکونی شهرک غرب ، طبق خواسته کارفرما به بالاترین حد کیفی از نظر ساختار کلاسیکی نما و معماری داخلی ،توسط این مشاور طراحی و نیز به بالاترین حد کیفی اجرا توسط پیمانکار پروژه در حال ساخت می باشد.

اشتراک گذاری: