business plan ristorazione pdf homework timetable planner friend in spanish slang essay how to write a good essay for college results and discussion in research paper

طراحی ساختمان مسکونی اشرفی

تست ساب تایتل

طراحی ساختمان مسکونی اشرفی

تاریخ پروژه: 1396
کارفرما: خصوصی
سطح اشغال: 325 مترمربع
زیربنا: 1500 مترمربع
تعداد طبقات: 5 طبقه
محل پروژه: تهران

درباره  پروژه

ساختمان مسکونی اشرفی با هدف نگاهی متفاوت به رویکرد مجموعه ها و ساختمانهای مسکونی شکل گرفته است، در طراحی نمای مجموعه از نمای متخلخل و سیال با مطالح روزآمد gfrc استفاده شده است، فضاهای داخلی و بیرونی این پروژه حداکثر راحتی و حداقل فضای پرت را برای ساکنین به ارمغان آورده است.

اشتراک گذاری: