ساختمان اداری بنفیت فرجام

تست ساب تایتل

ساختمان اداری بنفیت فرجام

تاریخ پروژه: 1395
کارفرما:گروه توسعه و عمران بنفیت
سطح اشغال:1100مترمربع
زیربنا:7500مترمربع
تعداد طبقات:9طبقه
محل پروژه:تهران

درباره  پروژه

طراحی این ساختمان توسط این مهندسان مشاور انجام گردیده است.

اشتراک گذاری: